RADYODAN SEÇMELER

 

   SILAYA DÖNÜŞ

YAYIN GÜNÜ:TRT-II Perşembe 11.40 TRT-I Perşembe 20.15 Ayrıca İl Radyolarında ve Türkiye'nin Sesi radyosunda da yayınlanıyor.

YAPIMCI :Alâettin Bahçekapılı

    "Sılaya Dönüş” programı, Türkiye radyolarının ilginç programlarından biri. Yapımcısı Alâettin Bahçekapılı, programı hazırlamak için, Almanya'da da çalışmış ve Türk işçileriyle bir seri röportajlar yapmış.

    "Bizim insanımız, halkımız göç olgusunu eskiden beri yaşamıştır. yaşamaktadır; iç göç olgusunu, bağlı olarak gurbet olgusunu" diyerek söze başlıyor Alâettin Bahçekapılı. Sonra sürdürüyor programı üzerindeki görüşlerini: "İnsanımızın gurbetten, büyük gurbete, yurttan yurtdışına el kapılarına savruluş serüvenini, büyük gurbetteki yaşayışını, çalışmasını, sorunlarını, nedenlerini, sılaya dönüşünü nedenlerini, sılada karşılaştıklarını, karşılaşabileceklerini, alınması gereken önlemleri irdeleyen bir program dizisi SILAYA DÖNÜŞ."

    1967'den beri TRT'de çalışan prodüktör Alâettin Bahçekapılı, programı ile ilgili olarak ayrıca şu açıklamaları yapıyor: "İnsanın yaşadığı çevreden etkilenmesi, alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini yeniden gözden geçirmesi, düşüncesine yeni ufuklar açması, dünyaya yeni bir pencereden bakması, kaçınılmaz... Farklı bir sosyal yapı ve örgütlenmenin içinde, tarımsal yaşamın egemen olduğu ekonomik ilişkiler yerine sanayi toplumun çarkları arasında değişik bir aile, görgü, iş, beslenme, eğlenme, tapınma düzeninde yaşamak, yeni değer yargıları, yeni inançlar, yeni alışkanlıklar ve yeni bir bilinç getirir insana zaman içinde... Kuskusuz bu sonuç bir çok sorunların, sıkıntıların yaşanmasıyla elde edilmektedir. En ağır, en pis, en sağlıksız işe sürülenler, en az ücret verilenler, hor görülenler, itilip kakılanlardır, göçmen işçiler. Eğitilmeleri, barındırılmaları, öz değerlerini geliştirmeleri için ciddi çabalar gösterilmeyen, dalsız, tutamaksız, örgütsüz, seçmeyen, seçilmeyen, düzenin bunalımının bütün yükünü ve sonuçlarını omuzlarında taşıyan kişidir GÖÇMEN İŞÇİ. Gurbette yeniden biçimlenen göçmen işçi, geriye döndüğünde kuşkusuz pek çok sorunla karşılaşır. Evet bizler, geride kalanlar, yetkililer, daha kesin dönüş hızlanmadan, daha vakit varken neler yapmalıyız? Programım işte bu sorulara cevap arıyor."

    Programda ayrıca, işlenen konularla ilgili olarak edebiyat ürünlerine de yer veriliyor. Bekir Yıldız ve Yüksel Pazarkaya'nın öykülerinden, Fazıl Hüsnü Dağlarca' nın şiirlerinden örnekler veriliyor.
Yapımcı Alâettin Bahçekapılı, İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu. 1967 yılından beri TRT'de çalışıyor. Köylülerle, balıkçılarla, maden ve sanayi işçileriyle ilgili dizi programlar hazırlamış bugüne değin. Başlıca program dizileri: Nüfus Sorunları, îş-başı. Sizlerle Birlikte, Yeraltı Varlığımız, .Sularımızdaki Servet, Sılaya Dönüş ve öteki kuşak programlarında zaman zaman değişik konular. Bir süre şiirler yazmış. KANARYAM ve SUSUKSUZ adlarında iki kitabı var.
 


Kaynak : AYDINLIK / 19 Şubat 1979

Önceki YazıSonraki Yazı