ÇEVRE KURTULUŞ SAVAŞI

   

    Karadeniz Kültür ve Çevre Başkanı, İstanbul Radyosu E. Prodüktörü Alâettin Bahçekapılı’nın BRT Yayınlarında çıkan 400 sayfalık “Çevre Kurtuluş Savaşı-“hemen Şimdi!” isimli çok güzel, detaylı eseri; Çevre konusunda, özellikle “KARADENİZ Yarına da Kalsın” diyerek geniş bir belge sunuyor.

    Tüm çevre konularını, sorunlarını en ince ayrıntısına ka­dar irdeleyen, fotoğraflar sunan geniş bir araştırmaya dayanan ÇEVRE KURTULUŞ SAVAŞI kitabını büyük özve­riyle hazırlayan, yayınlayan Alâettin Bahçekapılı'yı kutluyo­ruz.

    Yöremizi ve Batı Karadeniz'i de genelde tüm sorunlarıyla ele alan yazar, Karadeniz'in Marmara gibi elden çıkmaması zehirli-kirli duruma gelmemesi için çevreye duyarlı kesimle­re sesleniyor.

    Bu seslenişe, böylesine bilimsel veriler, ortaya çıkan gerçek­ler açısından suskun, eylemsiz, tepkisiz kalmak mümkün mü?

    En canlı örnek olan, Bartın İnkumu-Boğaz arasına, deniz kenarına oldu bittiye getirilerek kurulmak istenen ve yö­netimsel tüm çirkin oyunların gizliliğinin ortaya çıkarıldığı MOBİL SANTRAL GERÇEĞİ'nde halkın sağduyusu, sivil toplum örgütlerinin birlikteliği Karadeniz, Trabzonlu yazar Alâettin Bahçekapılı'nın çabalarının boşa olmadığını, ona daha güç ve yoğun çalışma temposu vereceğini gösteriyor.

    Kitabın önsözünde "Samsun'a çıkmak" ve böylece "Çevre ve Kültür için Kurtuluş Savası'nı yeniden başlatmak" eylemine uzanan yolda yoğun ve sıcak ilgilerine teşekkür et­tiği Yerel-Ulusal Basın ve TV'ler arasında "Bartın Gazete­si"nin de yer alması Bartın'ın sesini de bu platformda duyurabildiğimiz bölgemizin ve halkımızın sorunlarını belgeleye­bildiğimiz için bize mutluluk verdi.

    Yeşil Bartın'ın yemyeşil çığlığı, çevre düşmanlarına karşı hep duyulacak. Çünkü yemyeşil yöremizi imrenilen böl­gemizi yarınlara da, çocuklarımıza, torunlarımıza da, kat­letmeden,  bozmadan,  böyle bırakmak isteyen halkımızın yanındayız.

Kitap isteme adresi: BRT Yayınları

Halitağa cad. Derya p. 82 D.12 Kadıköy-İstanbul

Telefaks: 0216 337 78 80

Önceki YazıAna Sayfa