Trabzon'87 Kültür-Sanat Yıllığı 

TÜRKER ACAROĞLU

    İLK olarak 1869'da yayınlanan yıllığın son cildinde daha çok kültür ve sanat alanında kaynak olabilecek ürünler yer alıyor.

    OSMANLI döneminde ilk Trabzon il yıllığı 1869'da "Salname-i Vilayeti Trabzon" adıyla yayımlanmıştı. Tam 11 yıl düzenlice çıktıktan sonra, duraklamalar başladı. Daha sonra şu tarihlerde resmi il yıllıkları yayımlandı: 1881, 1888, 1892, 1893, 1895, 1898, 1900-04 yılları arasında da yayımlandıktan sonra cumhuriyete dek bir daha resmî il yıllığı çıkmadı. Cumhuriyet döneminde, en son olarak, 1967 ve 1973 yıllarında, her il gibi, Trabzon il yıllığının da yayımlandığı bilinmekte. İnceleme ve araştırmalar bakımından, bu yıllıkların önemi ve değeri çok büyük.
    Şimdi, İ.Gündağ Kayaoğlu-Dr. Mustafa Duman-Alâettin Bahçekapılı üçlüsünün hazırlayıp Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğince İstanbul'da yayımlanan "Trabzon'87 Kültür-Sanal Yıllığı" da elimizde bulunmakta (584 s., renkli ve siyah-beyaz resimli, notalı, porteli, iyi kâğıda basılmış).
    Demek Başkanı Ergun Gürsoy, önsözünde, yıllığın "yöresel kültür değerlerimizin. sanat ürünlerimizin, asıl kimliğimizi oluşturan öğelerin çağın aşındırıcı, günümüzün yaşama ve çalışma koşullarının unutturucu / bozucu etkilerinden korunması amacıyla" hazırlandığını belirtmekte.
Yayın Kurulu da sunuş yazısında: "Yıllığı yayına hazırlarken, kültür ve sanat ağırlıklı olmasına, bu alanda kaynak oluşturacak çalışmaların daha fok yer almasına özen gösterdik. Özgün ürünlerin yayınında, yayımlanmış olup da ulaşılması güç kaynaklarda kalmış bazı önemli yazıları da bu yıllık çatısı altında toplamaya gayret ettik. Şiir bölümünde de Trabzon şiirleri ağırlıklı bir güldeste olmasına çalıştık" demekte.
    Yıllık, altı bölüme ayrılmış: I. İnceleme-araştırma, II. Edebiyat-sanat, III. Trabzon Lisesi'nin 100. kuruluş yılı, IV. Gelişen Trabzon, V. Karadeniz yayla şenlikleri, VI. Tarih.
Bu bilimsel-sanatsal ağırlıklı yıllığı herkesin, özellikle Trabzonlularla Trabzon'u sevenlerin baştan sona okunmasını salık veririm.Son yılların en önemli ve değerli birkaç yıllığından biridir. Gelecek yıllıklarda Trabzon ilinde yer adlan ile Trabzon üzerine genel bir kaynakçanın da hazırlanıp yayımlanmasını içten dilerim.


Kaynak : GÜNEŞ gazetesi 14 Mart 1988

GeriSonraki Yazı