Olumlu bir girişim

 

     Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı '87, (Haz: İ. Gündağ Kayaoğlu, Dr. Mustafa Duman, Alâettin Bahçekapılı), Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları: 1, İstanbul, 1987,563 s. (Res.) 16x23,5 cm.

     BİRİNCİ hamur kâğıda basılmış, renkli ve siyah/beyaz fotoğraflar serpiştirilmiş yıllığı incelerken insan biraz yadırgıyor! Yurdumuzda yüzlerce kültür ve yardımlaşma derneği var ama bu tür yayımlar yapanlar çok az. Bırakınız kültür derneklerini, büyük olanaklara sahip devlet kurumlarımız bile bu tür kültür faaliyetlerine pek girişmiyor. Kültürlerine sahip çıkacak aydınları olduğu için Trabzonluları kutlamak gerek.
     Bizde "Yıllık" yayımlama geleneği, yapıtın "Sunuş" yazısında da belirtildiği gibi, Tanzimat'tan sonra başlamıştır. Çeşitli tarihlerde yayımlanan "Devlet Salnameleri", "Vilâyet Salnameleri" bugün vazgeçilmez birer kaynak niteliğindedir.
     Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ergun Gürsoy, yıllığa yazdığı önsözde, amaçlarını şöyle tanımlıyor:
"...Mimari özelliklerimizden türkülerimize, tarihimizden ekonomik yapımıza, edebiyattaki yerimizden şenliklerimize, yöremizin değerlerinden halk oyunlarımıza birçok konuyu içeren bu çalışmanın bizlere bildiklerimizi/duyduklarımızı, anılarımızı tazeleme imkânı vermesi yanında, yöremizin zengin kültür ve sanat değerlerini genç kuşaklara tanıtma ve iletme gibi bir yararı da olacağı kanısındayım. Ayrıca Yıllık'ın birçok bilginin topluca bulunabileceği — bilimsel ağırlığı olan — bir başvuru kitabı işlevi de göreceği açık biçimde anlaşılmaktadır..."
TRABZON Kültür ve Sanat Yıllığı '87 şu bölümlerden oluşmaktadır: "İnceleme-Araştırma", "Edebiyat-Sanat", "Trabzon Lisesi'nin 100. Kuruluş Yılı", "Tarih", "Gelişen Trabzon", "Hamsiye Dair", "Karadeniz Yayla Şenlikleri..."
      Yıllıkta en çok yer "Edebiyat" bölümüne verilmiş, Trabzonlu şairler tanıtılıyor, şiirlerinden örnekler veriliyor. Sanata ait yazılar ise, çok az. Yöre mimarisi üzerine, "Trabzon Evleri" ile "Halk Dilinde Mimarlık-Doğu Karadeniz" başlıklı 2 yazı yer almış. Sanat konusunda sözgelimi; el sanatlarım tanıtan bir yazı konulabilirdi. Yıllıkta, araştırmacıların faydalanacağı "Trabzon Halkevi Kültür Dergisi 'inan'ın Bibliyografyası" gibi çalışmalar da var. Ayrıca, Alâettin Bahçekapılı "Trabzonu Yazanlar" başlığı altında, Trabzon'u konu alan ya da konusu Trabzon'da geçen yapıtları inceliyor. "Gelişen Trabzon" bölümünde: Trabzon'un kalkınması, tarımı, sanayileşmesi, taşımacılığı ve ekonomisini inceleyen yazılar yer alıyor. Yıllık, kültür-sanat ağırlıklı olduğu için bu konulara çok az yer verilmiş.
      Yıllıkta yer alan yazıların hepsi de Trabzon'un kültürüyle ilgili, türküleriyle, oyunlarıyla, doğasıyla, tarihiyle, nostaljisiyle, meşhur hamsisiyle Trabzon ve Trabzon insanı verilmeye çalışılmış. Bu nedenden ötürü yıllıkta şu bilgilere de verilseydi daha iyi olurdu diyoruz. Sözgelimi: Trabzon kentinin kısa bir tarihçesi; folklor tarihçesi; Trabzon'dan gelip geçen kişilerin tanıtılması; ilin mülki taksimatını, coğrafyasını, turistik bölgelerini gösterir haritalar; İngilizce kısa bir özet (Turistik değe açısından); isim endeksi... Evet, yıllıkta bunlar da yer alabilirdi. Ayrıca, son sayfalardaki reklamların ayrı kâğıda basılması onları daha iyi değerlendirirdi gibimize geliyor.
      Yine de, bu eksiklikleri kusur olarak görmüyoruz. Trabzon'un kültür değerlerini tek yıllıkta toplamak pek mümkün olamayacağına göre bu bilgiler gelecek sayılara da konabilir.
 


Kaynak : MİLLİYET SANAT DERGİSİ 1 Mart 1988
 

Önceki YazıSonraki Yazı