067a
Kazım Karabekir'in kızı ve torunları ile (Kars, 1967)