Ataşehir Daha Fazla Bozulmasın

Ataşehir'in doğu bölümünde yeşil alanlara apartman yapılması için düğmeye basıldı. Okul, havuz, hastahane ve tüm sosyal tesisler için tahsis edilen Ataşehir'in doğusundaki yeşil alanlar, yapılan bir imar değişikliği ile 3 bin 500 konutluk dev binaların yer alacağı bir hale getirildi. Habitat ödüllü Ataşehir'e daha fazla konut yapıp daha çok para kazanmak isteyen zihniyet bölgeyi önce sattı, ardından da imar planlarını yaptı. Satış olayından haberdar olduğu günden bu yana uygulamadan vazgeçilmesi için mücadele veren Ataşehir Sakinleri Dayanışma Derneği ve Mimarlar Odası, yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Ataşehir'in doğusundaki yeşil alanlar, TOKİ'nin(Toplu Konut İdaresi) iştiraki olan Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından konut yapımı için SOYAK'a satıldı. Böylece Ataşehir ilk planladığı şekildeki özelliklerini de yitirdi.

Kadıköy Belediyesi de dava açtı...
Ataşehir'de yeşil alanları konut yapımına açarak, orjinal projeyi bozan imar plan değişikliğine, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü de karşı çıkıyor. Kadıköy Belediyesi karşı çıktığı imar planı değişikliğinden dolayı Bayındırlık Bakanlığı'nı, yürütmenin durdurulması istemiyle dava etti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde görülen dava henüz sonuçlanmadı.

Kadıköy Belediyesi'nin Ataşehir ile ilgili yeni yapılan İmar Planlarına itiraz ettiğini söyleyen İmar İşleri Müdürü Sadık Kayhan, "Bayındırlık Bakanlığı'nın hazırladığı imar planlarına hem bakanlık yoluyla hem de yasa yoluyla itiraz ettik. Bakanlık, itirazlarımız doğrultusunda yeni planlar yaparak gönderdi. Ancak onlarda da itiraz ettiğimiz noktalar oldu. 14 bin konut yapılması planlanıyor. Yeni planda yeşil alanı, okul alanları, sosyal donatı alanlarına ayrılan yerlerle ilgili itirazlarımız var. Bu itirazlarımız tamamen dikkate alınır, planlar düzeltilirse itiraz edeceğimiz bir nokta kalmaz. Dava da kendiliğinden düşer" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi, dava dilekçesinde Ataşehir'in planındaki değişikliğin kamu yararına olmadığını, şehircilik ve planlama tekniklerine de uymadığını belirtti. Bayındırlık Bakanlığı önce satıp sonra imar planlarını yaptığı Ataşehir'in okul ve sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılamak için batı bölümünde kalan araziyi uygun gördü. Ancak Batı bölümündeki arazi üzerine yıllardır Harem otogarının taşınması planlanıyordu. Bakanlık, otogar için yeni bir yer göstermeyerek bu planları da iptal etti.

Ataşehir'in doğusu ile batısını ise otoyol ayırıyor. Bölgenin doğusunda yaşayanlar hem okul, hastahane gibi ihtiyaçlarından hem de yeşil alanlarından mahrum edilirken, bu ihtiyaçlarını karşılamak için otoyolu aşmak zorunda kalacaklar.

Konut uğruna yeşil alan feda ediliyor...
Bir zamanlar "kuş uçmaz kervan geçmez" bir yer olan bölge, Ataşehir'in yapılmasıyla birlikte bir anda herkesin gözdesi oldu. Ataşehir'in yapılmasıyla birlikte çevresinde de köklü değişimler yaşandı. Bölgedeki gecekondular, yerlerini bir bir toplu konutlara ve plazalara bırakmaya başladı. Ataşehir Projesi, Emlak Bankası tarafından yürütülüyordu. Ancak Emlak Bankası'na el konularak tasfiye edilince Ataşehir'de yetki Emlâk Konut'a, oradan da Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye geçti. Ataşehir Projesi henüz tamamlanmadığı için yapılan imar planı değişikliği ile projenin ilk uygulandığı şekil tamamen değiştirilerek yeşil alanlar toplu konuta çevrildi. Projenin Batı bölümünde ise 30 katlı gökdelenlerin yapılması için izin verildi. Böylece toplam 32 bin olan Ataşehir'in nüfusu 68 bine çıkmış olacak.

Ataşehirlilere göre, önceki planda emsal 1 ile 2 arasında olan izin emsal 2.5'e çıkarıldı. Böylece inşaat alanı yüzde 50 artırıldı. Yeşil alanlar ise 4'te 1’e indirildi. TOKİ'nin "yeşil alan yüzde 75" savunmasına karşılık, bölge sakinleri "Yolları, ilgisiz alanları yeşil alan sayarak bu hesabı yapıyorlar" diyerek, TOKİ'nin açıklamalarıyla kamuoyunu yanılttığını söylüyorlar. Ataşehir'in Batısı Emay ve İpek İnşaat ortaklığına 2 bin 323 konut, Varyap Yapı'ya 1865 konut, Akdeniz İnşaat'a 3 bin 378 konut hasılat paylaşım yöntemi ile verildi. Ancak TOKİ, bölgenin doğusunu aynı imtiyazlarla vermedi. Doğu bölümünü yapacak olan SOYAK'ta TOKİ'nin hasılat payı yüzde 27 olacak. Halbuki batı bölgesini alan firmalar için bu pay, yüzde 34 olarak belirlendi.

Ataşehir'e yapılacak konutlarla ilgili açıklamalar yapan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ise, eski plana göre Anadolu otogarının Ataşehir'in batısına yapılacağını belirterek, "Şehir içinde otogar olmayacağı için orta yoğunluklu imar planı hazırlandı. Eski plana uygun bir plandır. Vatandaşlar ‘önümüz kapanacak’ diye itiraz ediyorlar. Ancak aldıkları zaman orada yapılaşma olacağını biliyorlardı. Buradan gelecek kaynak kamuya gidecek" diye konuştu.

Ataşehir Sakinleri Dayanışma Derneği Başkanı Alâettin Bahçekapılı da yaptığı açıklamada, Ataşehir'den daire alırken kendilerine vaat edilenlerden dolayı aldıklarını söyleyerek, "Bize daireler satılırken sunulan proje değiştirildi. Şimdi diyorlar ki konut yapacağız. Ataşehir'in uygar bir kent olmasının önüne engeller dikiliyor" dedi.

Yapılması gerekenler yapılmıyor...
Ataşehir'in yeşil alanları için 9 Şubat 2004 tarihinde TOKİ, Soyak'la sözleşme imzalandı. 29 Nisan 2004'te de planı Bayındırlık Bakanlığı resen onayladı. Böylece önce ihale, sonra plan değişikliği yapılmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü de Ataşehir'in yeni planını sakıncalı bulmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş onay verdi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılan "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" de ihlal edildi. Yönetmeliğin içerdiği kriterler resen onaylanan söz konusu tadilat planında çiğneniyor.... 

Gazete Kadıköy/Ayşe Küçükkurt/18-24.02.2005

Ana SayfaYapıtlarıRadyo ProgramlarıÇevre SavaşımıHakkında