ALÂETTİN BAHÇEKAPILI

(Trabzon-Maçka, 25 Mart 1948-….) Araştırmacı Yazar, Şair,    TRT Şef Prodüktörü

 

Muzaffer Bakioğlu, A.Bahçekapılı imzasını da kullandı. Ev emekçisi Muzeffer (Genç) Hanım ile yapı ustası Abdulbaki Bahçekapılı’nın 8. çocuğu olarak  (toplam 15 kardeştirler) dünyaya getirildi.1959’da Maçka Merkez İlkokulu’nu, 1962’de Maçka Ortaokulu’nu, 1965’te devlet parasız yatılı bursuyla okuduğu Trabzon Lisesi’ni, 1967’de ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü (TRT bursuyla okuyarak) bitirdi. Bir süre İÜ. Hukuk Fakültesi’nde okudu. Anadolu Üniversitesi AÖF Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (2003).

 

Haziran 1967’de TRT İstanbul Radyosu’nda redaktör muhabir olarak göreve başladı. Aynı görevle İstanbul, Kars ve Van Radyolarında çalıştı. Ekim1969 – Mart 1971 döneminde muhabere subayı olarak Ankara ve Diyarbakır’da askerlik görevini yaptıktan sonra yeniden İstanbul Radyosu’na döndü. 1973’te prodüktör oldu. Eğitim-Kültür Yayınları’nda sürdürdüğü prodüktörlük görevi sırasında (1973 – 1994) 2000’i aşkın radyo programı üretti. Yankı uyandıran program dizilerinden kimileri şunlardır: Hayatın İçinden (1973), Günün Ortası (1974), Yeraltı Varlığımız (Nail Ekinci’yle birlikte, 1976), Sularımızdaki Servet /1978), Sılaya Dönüş (1978-1979), Öğleden Sonra (1982-83, 1986), Yolun Yarısından Sonra  (1983-84), Kurtuluşumuzun Romanı (1985), Günün İçinden (1985- Türk Hava Kurumu Ödülü), Gecenin İçinden (1989-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989’un en başarılı radyo programcısı ödülü), Hayatın İçinden (1991), İllerimiz ve Edebiyat (1991-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1991’in en başarılı radyo programcısı ödülü), Evler Evler (1992-TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dostluk Ödülü), Gün Başlarken (1992). Programları Radyo 1, Radyo 2 ve Türkiye’nin Sesi’nde yayımlandı.

 

Türkiye’nin her yanını röportaj yapmak, bilgi toplamak için dolaştı. Almanya’ya röportaj yapmaya gönderildi. Çeşitli röportajları ve programları F. Almanya (Köln) ve İsveç Radyoları’nda  yayımlandı. Radyo Tiyatrosu’na oyunlar uyarladı. Birçok meslek ve kitle örgütünce ödüllendirildi. Toplumsal sorunları irdeleyen programlarıyla, savaşımcılığı ve ilericiliğiyle “ belli çevreler” in hedefi durumuna gelmesine karşın gerilemedi. Şef Prodüktörken TRT’den emekli oldu (1994)

 

 İlk özel radyonun kurucuları arasında yer aldı.

 

İlk şiiri 1963’te Zeren Şairleri Antolojisi’nde yayımdı, bu ilk şiir denemelerini Kanaryam adı altında kitaplaştırdı (1964). Trabzon’da yayımlanan Sonhaber gazetesinin şiir yarışmasında üçüncülük ödülü aldı (1965). Aynı gazetede “İstanbul’dan Mektup Var” başlığı altında makaleler ve fıkralar (1966-1967) yazdı. Susuksuz adıyla (1969) yayımladığı gençlik şiirleri edebiyat çevrelerinde “umutla” karşılandı, yüreklendirici yazılara karşın şiir yazmayı sürdürmedi. Duygu ve düşüncelerini “en etkili kitle okulu” dediği TRT’deki programlarıyla topluma ulaştırmayı yeğledi. Çeşitli yazıları, şiirleri, röportajları ve eleştirileri, Sonhaber, Yalı, Savaş, Kıyı, Soyut, Varlık, Yazın Dergisi. Edebiyat Cephesi, Özün, Yazko, Somut, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, Cumhuriyet, Tasvir, Kitle, Gerçek, Yenigün, Başkent, Saçak, Petek, Özlem, Heyamola Mektubu, Ataşehir Magazin, Ataşehir Mektubu gibi dergi, yıllık ve gazetelerde yayımlandı.

 

Adam, İletişim ve Varlık Yayınları’nda redaktörlük, Görsel Genel Kültür Ansiklopedisi’nde madde yazarlığı da yaptı.

 

İ. Gündağ Kayaoğlu ve Dr. Mustafa Duman’la Trabzon ’87 Kültür Sanat Yıllığı’nı hazırladı ve yayımını yönetti. Bu yıllıktaki emeklerini Trabzon’u Yazanlar, Gelişen Trabzon ve Trabzon Lisesi’nin 100. Yılı adlarıyla ayrı basımlarda topladı.

 

BRT Yayınları’nı kurarak çeşitli konularda kitaplar yayımladı/yayımlıyor.

 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için Eşduyum dergisini hazırladı ve yayımladı.

 

Ayrıca, çocuklara, gençlere yönelik Çağın Öykücüleri yarışmasını iki yıl düzenledi ve yönetti.

 

Öte yandan 1999’dan beri internette kültür – sanat ve ev kültürü konularına yer veren, başka birçok siteye ve dergiye kaynaklık eden Ev&Kültür(www.evkultur.com) adlı interaktif bir dergi ile 5000 baskılı Ataşehir Ev&Kültür(www.atasehirevkultur.com) adlı bir dergi yayımlamaktadır.

 

Birçok meslek, çevre, toplum, kültür, örgütüne üyedir: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği (1990’daki kuruluşuna destek verdiği bu derneğin yönetiminde görev aldı. 1996 -2000 arasında Genel Başkanlığını üstlendi),  Karadeniz Vakfı (2000-2004 arasında Yön.Kur. üyesi ve Çevre Komisyonu Bşk), Türkiye Yazarlar Sendikası, Trabzon Kültür Derneği,  Ataşehir Derneği (2002-2004. Başkan) vb.

 

BRT (Bahçekapılı Reklam Tanıtım) Reklam Ltd. Şti.’nin ortağı ve yöneticisi olarak çalışmaktadır. Şirketin ortağı Tülay Bahçekapılı ile evlidir ve iki kızı bulunmaktadır.

 

Yapıtları:

Kanaryam (Şiir, Trabzon, Yeniyol Matb.,1964)

Susuksuz (Şiir, İstanbul, Öz-Gör Matb.,1969)

Hep O Gözler (Roman, 1969’da Sonbahar gazetesinde tefrika edildi)

Trabzon  Kültür Sanat Yıllığı 87 (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1987)

Trabzon’u Yazanlar (Trabzon’un yazına yansıması, Yıllık’tan ayrı basım,1987)

Gelişen Trabzon (Hazırlayan, Yıllık’tan ayrı basım, 1987)

Trabzon Lisesi’nin 100.Yılı (Hazırlayan, Yıllık’tan  ayrı basım, 1987)

Çağın Öykücüleri 1 (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1992)

Çağın Öykücüleri 2 (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1993)

Gebze’nin Altın Yılları (Siyasal tanıtım, Hazırlayan ,BRT Yayınları, 1995)

Çevre Kurtuluş Savaşı, Hemen Şimdi! -I (Çevre sorunları, BRT Yayınları, 2001)

II. Ulusal Çevre Paneli –Bildiriler- (Editör, Karadeniz Vakfı Yay. 2003)

            Sesleri Bende Kaldı (Ünlü aydınlarla söyleşiler, anılar, 440 s., Heyamola Yayınları, 2006)

 

 

Yayıma  Hazır Olan Yapıtları:

     Kurtuluşumuzun Romanı (Kurtuluş Savaşını konu edinen romanların incelenmesi, 400 s.)

     Karadeniz’i Yazanlar (Karadeniz illerinin yazına yansıması, 200 s.)

     Kentlerimizi Yazanlar (Bütün illerimizin yazına yansıması, 1000 s.)

     Yolun Yarısından Sonra (Prof. Dr. Engin Eker’le birlikte- Yazınımızda yaşlı tiplerin/    kahramanların psikolojik çözümlemesi, 600 s.)    

     Çevre Kurtuluş Savaşı, Hemen Şimdi!-II (Çevre sorunlarına çözüm önerileri, 260 s.)

     Çepeçevre Karadeniz (Karadeniz havzasındaki ülkelerin coğrafi, sosyo-ekonomik özellikleri,  durumu ve çevre sorunları, 800 s.)

      Alâettinler Kitabı (Tarihte, sanatta, yazında ve yaşamda ünlü Alâettinler)

Ana SayfaYapıtlarıRadyo ProgramlarıÇevre SavaşımıHakkında